replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОБРЪЩЕНИЕ НА ТАРУТИНСКОТО БЪЛГАРСКО РАЙОННО ДРУЖЕСТВО «ПЕТЪР ГРУЕВ» ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА АНТОН КИССЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ТАРУТИНСКОТО БЪЛГАРСКО РАЙОННО ДРУЖЕСТВО «ПЕТЪР ГРУЕВ» ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА АНТОН КИССЕ

Уважаеми г-н Киссе! На общото събрание на Тарутинското българско районно дружество «Петър Груев» с участие на делегати от селските български дружества от Тарутински район от 23.01.2010 г. бе разгледано и обсъдено Вашето заявление за оставка от поста на президента на Асоциацията на българите в Украйна. Ние всички сме възмутени от политическото решение на XXVIII сесия на Одеския областен съвет за скъсването на охранния договор с Асоциацията на българите в Украйна за арендуване на сградата на ВЦБЦ в гр. Одеса и отправените обвинения по адрес на българската диаспора и лично към Вас от страна на болшинството на облсъвета. Ние, членовете на българските дружества от Тарутински район, Ви молим да оттеглите Вашата молба за оставка и се обръщаме към Вас да останете наш лидер. На този етап няма равностойна личност, която да поеме ръководството на най-мощната и голяма общоукраинска организация – Асоциация на българите в Украйна.

С увереност може да се констатира, че благодарение на Вашите усилия Асоциацията е призната както в държавните институции на Украйна, така и на България.

Със съдействието и организацията на Асоциацията мнозина наши ученици   имат възможност да посещават нашата прародина България, да се запознаят с нейната култура и история. А българските самодейни колективи да   представят своето творчество на различни сцени на Украйна и България, вземайки участие в конкурси, фестивали   и събори.

Не е възможно да се изброи всичко постигнато на нивата на българското възраждане от Асоциацията непосредствено под Ваше ръководство и   авторитет през последните 10 години.

Обръщаме се към Вас с уверението, че в наше лице Вие имате подкрепа! Ние се надяваме на Вас и вярваме във Вас като наш лидер!

 

С уважение,

Тарутинско българско районно дружество «Петър Груев» - В. Чербаджи

Виноградовско българско дружество «Надежда» - Е. Куруч

Яровско българско дружество «Дюлмен» - Т. Топал

Волненско българско дружество «Извор» - В. Пепелжи

Перемоговско българско дружество «Планина» - О. Тер

Ровненско българско дружество «Копаран» - Т.Джигова

Петросталско българско дружество   «Изгрев» - П. Масленков

Евгеновско българско дружество – А. Катаман  

: