replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ДЕН НА ШУМНА ВЕСЕЛБА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ДЕН НА ШУМНА ВЕСЕЛБА

Българското село Кубей, Болградско. Ведрото утринно небе се преливаше по тъмното лице на земята, ала от пълните с вода локви и трапища се надигаше синкава като валмо дим мъгла. Лека хладинка пощипваше носа, но слънцето, в топлия му блясък бързо топеше тънкия ледец долу по локвите, по улицата и сребристобялата слана по ниските и високите потъмнели покриви.

На пръв поглед бе един обикновен съботен ден. Доближавайки центъра на селото, все повече се долавяха звуци на весела българска музика. Музиката се усили, чу се песента «Трифон Зарезан». И действително, на 14 февруари се празнува деня на св. Трифон Зарезан – покровителя на лозята. Именно с този ден се поставя началото на лозарския сезон, на новата стопанска година.

Селото добре познава този празник. До преди няколко години Кубей бе първенец в района в сферата на винопроизводството. А и в дворовете си почти всеки стопанин си отглежда лозе – грижи се за него с любов и всеотдайност, за да си напълни после с Божа помощ бъчвите с вино. А «виното е масло в светилника и човек вижда по-ясно, то е огън в сърцето и дава крила на ума. То е като севдата, т.е. любовта» (Д. Талев).

Ето че пристигат организаторите на празника Трифон Зарезан – екипът на Областния център за българска култура в гр. Болград, ръководен от Г. Н. Иванова. Заедно с директора на Червоноармейски ДК – Пантелей Кармъзъ и художествения ръководител – Татарчук Альона Василиевна, се осъществи идеята да се вдъхне живот в този добър народен обичай и да не се допусне остаряването му – традицията трябва да е до народа, т.е до своя първоизточник. В село Кубей на този празник открай време се вдигали шумни веселби, пели се песни, играли се буйни хора, всеки е искал да посрещне в дома си главния персонаж на празника – «царя на лозята» - Св. Трифон Зарезан.

Театрализираното представление започна още пред самата сграда на ДК. Мъжете според традицията избраха «царя» на лозята, думата на който има най-голяма тежест. А неговата работа е мярка за останалите. Той трябва да е стар и опитен лозар и да е заможен и късметлия. За такъв по общо мнение бе избран бате Пантелей (Пантелей Афанасиевич). Оттук цялата процесия, състояща от 3 каруци, празнично оформени с килимчета и надписи – названия на махали: Туканска махала, Гагаузка махала и Парканска, потегли към домовете за извършване на празничния ритуал. След тях потеглиха и гостите на празника – представители на Асоциацията на българите в Украйна, Болградската гимназия «Г.С.Раковски» и районното българско дружество «Бесарабски Ек», подпомогнали в организацията на мероприятието.

И като ек се разнесе из цялото село жива бесарабска музика. Тя издаваше радостта на участниците и изпълнителите и се докосваше до всяко будно сърце, сливаше се в ансамбъл с диханието на бавно събуждащата се природа. Трудно е да останеш равнодушен в прегръдките на предпролетното пение на вятъра и сладкия звук на скърцането на каруците. Красивите младежи, облечени в народни носии, играеха и се провикваха с празничното «Их-ха-ха». Цялото село като че ли се събуди след зимен сън – хората излизаха навън и радостни изпращаха думи на благодарност. Бяха посетени пет къщи в селото, всяка от които блесна с неподправено, искрено гостоприемство. Голяма сърдечна благодарност на семействата, с радост приели гостите си у дома! Това са семейства: Сакалъ Петър Петрович и Прасковия Николаевна; Кара Иван Иванович и Татяна Ивановна; Фучеджи Петър Трифонович и Мария Фьодоровна; Мансарлийски Пантелей Трифонович и Уляна Демяновна; Балжик Пантелей Афанасиевич и Елена Василиевна.

Навсякъде гостите, предводени от «царя» Трифон, бяха посрещани с най-искрени, топли думи и пожелания, бе извършван обредът на зарязване на лозето. Знакови са в този ден словата на «царя»: «Хайде, нека да е берекет, виното да прелива през праговете! Нека да няма обиране на гроздето, нека да няма изпиване на виното! Отрязвайки няколко лозови пръчки, символично от четири страни, «царят» ги полива с вино, та да капне и на кръглото вито кравайче, защото хлябът и виното са божа комка. След извършването на ритуала стопаните гощават всички с гозби и черпят с вино, заедно с бате Пантелей – «цар» Трифон, играят общо хоро. Обхождайки домовете, прави впечатление, че грижата на кубейци за чистота и ред по къщите, дворовете и градините е голяма. Това е поредно доказателство за неуморния трудолюбив характер на българина.

На този ден, 14 февруари селото посрещна гостенина си – Трифон Зарезан – с топъл кравай, със слънчево утро, кръшно хоро. Искрено се надяваме, че този огън на народната традиция ще се поддържа не от едно поколение българи.

Областен център за българска култура - гр. Болград

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: