replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

УСПЕХ В ДЕЙНОСТТА НА „БЕСАРАБСКИ ЕК”!

УСПЕХ В ДЕЙНОСТТА НА „БЕСАРАБСКИ ЕК”!

На 10 януари в гр. Болград се състоя разширено заседание на Болградското районно българско дружество «Бесарабски Ек». Тази обществена организация с председател Елена Новакова е създадена и официално е регистрирана 2008 г. с цел съхраняване и възраждане на българската история, култура и народни традиции в Болградски район, където живее най-голямото компактно българско население в Бесарабия.

Почетен гост на срещата бе п резидент ът на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе. Присъстваха представители на градските български дружества, селските обществени организации – всички клонове на младото, но вече укрепнало дружество «Бесарабски Ек» - Криничное, Виноградное, Городнее, Оксамитное, Залезничное, Василевка, Бановка, Нови Трояни, Червоноармейско, гр. Болград. Това са ярки, активни инициативни личности с ясна гражданска позиция, заемащи отгорни длъжност и в селото , изтъкнати обществени дейци. Те принципно отстояват своята гледна точка при решаването на поставени цели и задачи.

Миналата 2008 г. за «Бесарабски Ек» не мина напразно. Затова свидетелстваха отчетните доклади на членовете на селските дружества (с. Городнее, Виноградное, Нови Трояни), а също така и градското дружество «Събуждане». Резултатите са налице – постигане на единство на българите в бъднини и празници.

Срещата мина в една повдигната празнична атмосфера, която разположи присъстващите към топла и задушевна беседа, в която се сподел я ха успехи, а също така и моменти, на които трябва да се отдели повече внимание.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: