replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

В ОДЕССА ОБСЪДИХА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

В ОДЕССА ОБСЪДИХА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

На 26 -27март в Одеса се проведе съвместно заседание на Съвета по въпросите на етнонационалната политика при Президента на Украйна с председател Геннадий Удовенко и Държавния комитет по въпросите за националностите и религиите с председател Александър Саган с ръководителите на всеукраински национално-културни обединения. Темата на срещата беше «Държавната етнонационална политика в Одеска област».

Ръководството на Съвета и Държкомнаца подчертаха, че Одеска област е национална лаборатория за решаване на междунационалните отношения. През годините на независимостта на Украйна е направено извънредно много за запазване на традициите и обичаите, развитие на културата, изучаване на родните езици. Подчертана беше и необходимостта подрастващото поколение да знае държавния език.

В това отношение много са направили областните и местни власти и Съвета на представителите на национално-културните общества в областта, който тази година ще отбележи своето десетилетие. За програмите поддръжка развитието на националните малцинства, както и дейността на национално-културните Дружества и Асоциации информира заместник-губернатор А. Ткачук.

Геннадий Удовенко изказа мнението, че опитът на Одеска област ще се предложи на другите области в Украйна, в които са малко такива специализирани програми за работа с националните малцинства. На заседанието беше изтъкнато, че Украйна има най-добро законодателство спрямо етносите в Европа и най-малко финансиране за изпълнението му.

Още беше казано, че «Законът за националните малцинства» от 1991 г. трябва да се допълни, а Европейската Харта по езиците да се изпълнява. Г.Удовенко обеща да се направи всичко възможно за увеличение финансирането на областните бюджети, а А.Саган добави и за централна поддръжка в някои големи акции. За дейността и проблемите на своите общности говориха Антон Киссе (Асоциация на българите в Украйна), Анатолий Фитеско (Молдавска Асоциация), Юрий Димчогло (Гагаузко национално-културно Дружество «Бирлик»), Едуард Ким (Корейско културно общество) и Дмирий Гутахов (Одеска Асоциация «Украйна-Израил»).

На тази среща беше демонстрирано как в Одеска област продължава да се поддържа системна работа по опазване на междунационалните култури, самобитност и език, хармонизации на цялото украинско общество.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: