replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

На 20 септември в гр. Болград премина поредното заседания на Изпълкома на Асоциацията на българите в Украйна. В работата му взеха участие представителите на Асоциацията от Одеса, Запорожие, Арциз, Измаил, Болград, членовете на новосъздадените български дружества от Виноградное, Ореховка, Криничное, Червоноармейское, Городнее, Нови Троян, Табаки, Зализничное (Болградско). Дневният ред на заседанието предвиждаше разглеждане на актуални и важни въпроси за диаспората в Болград и Болградски район, затова съвсем естествено бе присъствието на кмета на Болград Владимир Качанов, председателя на районния съвет Иван Насъпанъй, началника на отдел "Образование" В. Викол, директора на Болградската гимназия "Г.С. Раковски" Жанна Суслина, директора на Областния център за българска култура Галина Иванова, кметове на селата. Първият въпрос, обсъден по време на заседанието, бе за Болградската гимназия. Тази година учебното заведение отбелязва 150-годишен юбилей. Честването на светлата дата предвижда многобройни делегации от Украйна и България, официално посещение на висока българска делегация.

Най-после сградата на Болградската гимназия дочака капитален ремонт и реставрация, но както винаги с определено закъснение. На даден етап напълно е ремонтиран покривът, активно се реставрира актовата зала и предстои замяна на прозорци и врати, ремонт на фасадата, благоустройство на двора. Всъщност дори и половината работа не е свършена, но това не пречи на областните власти да назначат вече датата на честването - 25 октомври. Предложението на районната комисия по ремонта на Болградската гимназия за пренасяне на датата с един месец по-късно, не бе взета под внимание.

Изказвайки мнение по въпроса, президентът на Асоциацията на българите в Украйна, депутат в Одеския областен съвет Антон Киссе маркира, че днес Асоциацията взема най-активно участие в ремонта на сградата, ще се подключи и към други обекти и предложи на всички българи най-активно да се включат в това важно за всички нас дело. "Въпреки реалиите дата е определена, това е правото на властта. Но аз открито заявявам, че ние няма да допуснем, ремонтът да се прави, на който както му допадне. Лично аз всяка седмица ще идвам в гимназията, за да съм в течение на нещата", - акцентира той.

За състоянието на подготовката за честването на юбилея разказа директорът на Болградската гимназия Жанна Суслина. Според нея, днес наред с основния въпрос - ремонтът, актуално стоят и други - издаване на печатна продукция, отработка на протокола, програмата и списъка на поканените за тържеството. "От името на целия педколектив на гимназията искам да благодаря на Асоциацията на българите в Украйна и лично на президента Антон Киссе за помощта в реставрацията на актовата зала. Днес тук работата върви много активно и работниците правят всичко да я реставрират съответно първозданния й вид", - подчерта тя.

Загрижена е директорката и от факта, че предстои замяна на 170 прозореца и 18 врати и работата трябва да се извършва така, че да не пречи на учебния процес. По думи на директорката замяната на прозорците ще започнело на 22 септември и ще приключило на 22 октомври. Така обещали. Очакват благоустройство и 1600 квадратни метра на гимназиалния двор - мястото, където ще се посрещат официалните делегации. За това са необходими 256 хияди гривни, а тези средства ги няма нито в района, нито в областта.

Подвеждайки черта под въпроса, Антон Киссе отбеляза, че всички пожелания и забележки трябва да бъдат отчетени. "Необходимо е да разберем, че 150-годишния юбилей ни задължава да направим всичко на най-високо ниво и това до голяма степен зависи от районния съвет и райдържадминистрацията. Днес не може да се говори за празнуване, ако не оправим фасадата, двора, актовата зала и прозорците" - принципно подчерта Антон Киссе.

Във връзка с това бе взето решение да се подготвят обръщения до областните власти с молба да се обърне внимание на ремонтните работи в Болградската гимназия, да се изброят въпросните моменти.

Участниците в заседанието разгледаха въпроса за дейността на вестника на Асоциацията на българите в Украйна - "Украйна:българско обозрение".

Излизащ от 2001 година изключително за сметка на родолюбиви българи-меценати от Украйна вестникът за сравнително неголям период успява да придобие голяма читателска аудитория във всичките региони на Украйна. Материалите за живота на българската диаспора в Украйна, тематическите страници на вестника, познавателните рубрики на български, украински и руски предизвикват голям интерес у читателите. Пълна информация за дейността на вестника представи главният редактор Мария Попова.

Трети въпрос в дневния ред на заседанието на Изпълкома в Болград бе общоукраинският конкурс "Човек на годината" провеждан от 2002 г. по инициатива на президента на Асоциацията Антон Киссе.

Обсъдено бе и празнуването на 15-годишнината на Асоциацията на българите в Украйна, в рамките на което ще се проведе научна конференция "Българите в Северното Причерноморие".

Президентът на Фонд "И.Н.Инзов" Владимир Куемжи изнесе предложение на поредното заседание на Изпълкома да се разгледа участието на Асоциацията на българите в Украйна в празнуването на 240-годишнина от рождението на Попечителя на българските преселници И.Н. Инзов.

По време на заседанието участниците се запознаха с излязлата от печат книга на Константин Пеливан "Голод 1946-47гг. в Южной Бессарабии: Арцизский р-н Одесской области".

След заседанието всички участници посетиха Болградската гимназия и лично видяха състоянието на ремонта.

: