replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ»

«ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ»

Под такъв надслов се проведе международна кръгла маса, която премина на 29 октомври т.г. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Датата на провеждането е избрана неслучайно. На този ден през далечната 1938 г., когато се честват юбилеите на двете особено ценни народностни постижения – 100 години от освещаване на храма и 80 години от основаването на гимназията - се издига призивът: Нека денят на освещаване на храма се превърне в голям празник – Ден на бесарабските българи. Нека съвременна България тачи спомена за своите сънародници, извършили подвига на преселението, поддържали вече два века жива връзката си с прародината, съхранили своята вяра, език, традиции, жертвоготовно подпомагали нашето Отечество в най-тежките периоди от историческото му развитие… Международният научен форум е част от проявите на Националния комитет за подготовка и отбелязване на 150-та годишнина от основаването на Болградската гимназия «Георги Раковски». С това съвременна България отдава дължимата почит към бесарабските българи, които имат големи заслуги към прародината България и значими проекции в националната и културната история на българския народ. Организатори на кръглата маса са: Държавната агенция за българите в чужбина, Софийският университет «Св. Климент Охридски» и Асоциацията на българите в Украйна.

Официално тя бе открита със слово на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. д.и.н. Иван Илчев, който очерта значимостта на проблематиката и ролята на Болградската гимназия в цялостния политически, културен и научен живот на нашата страна преди и след Освобождението на България през 1878 г. и възстановяването на българската държавност.

Приветствия и встъпителни изказвания към участниците и гостите на научния форум отправиха д-р Йордан Янев, зам.-председател на Държавната агенция за българите в чужбина, г-жа Светлана Драгнева, вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна и г-жа Биляна Раева, евродепутат. Г-жа Раева много обстойно се спря върху новите, европейски перспективи пред нашите сънародници в чужбина и специално върху постиженията и проблемите на българската общност в Украйна при съхраняване на език, култура и традиции на предците. Акцент в нейното изказване беше новата държавна политика към българите в по света.

Доклад на тема „Болградската гимназия – просветен център в Бесарабия” изнесе директорката на учебното заведение г-жа Жанна Суслина.

По проблеми от миналото и настоящето на Болградската гимназия се изказаха участниците от Украйна – Светлана Драгнева и историкът Игор Пушков, а от Молдова – проф. д.и.н. Николай Червенков, ректор на Тараклийския държавен университет и председател на Научното дружество на българистите, ст.н.с. д-р Иван Грек, дългогодишен изследовател от Молдовската академия на науките. От страна на Софийския университет доклади изнесоха доц. д-р Пламен Митев, декан на Историческия факултет, доц. д-р Красимира Табакова, зам.-декан.

Голям интерес предизвика изказването на г-жа Илонка Попова, преподавател по „История на българския народ” в Болградската гимназия през периода 2003 – 2006 г. Тя получи почетно отличие от директорката на гимназията г-жа Жанна Суслина по случай 150-годишния юбилей на училището и за отличната си работа в него. В кръглата маса взеха участие Анастасия Кюрчева, председател на Асоциацията на студентите от българските общности, учещи в България и Злата Иванова, възпитаничка на Болградската гимназия, понастоящем студентка в София.

Международната кръгла маса създаде възможности за преки контакти и общуване между изследователи от българска, украинска и молдовска страна. Нейните организатори – Държавната агенция за българите в чужбина, Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Асоциацията на българите в Украйна отдавна работят съвместно по изследователски проекти, свързани с историята и съвременното състояние на българската диаспора. Срещата бе използвана за обмен на нови издания, уточняване на по-нататъшните планове и програми, търсене на нови форми на работа. Всички участници и гости на кръглата маса получиха дисковете „150 години Болградска гимназия” и „100 години Независима България”, резултат на сътрудничеството между Държавната агенция за българите в чужбина и Софийския университет. От Украйна бяха донесени издания издадени със съдействието на Асоциацията на българите в Украйна и Болградската гимназия «Г.С. Раковски и посветени на 150-годишнината на Болградската гимназия и на 170-годишнината от освещаването на храма „Свето Преображение Господне” в Болград. Специално внимание се отдели на 15-годишнината от създаването на Асоциацията на българите в Украйна и нейната дейност, която води целенасочена работа по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, запазване на българските традиции и обичаи. Също така на срещата бе подчертано, че Асоциацията е мост за приятелство между Украйна и България и не по-малка е нейната роля в изграждането на етнонационалната политика в Украйна.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: