replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

Уважаеми г-н Киссе! Обръщаме се към Вас с молба да промените Вашето решение за оставка, заявено на 28-та сесия на Одеския областен съвет от 03.12.2009 г. Смятаме, че за време на Вашето ръководство са постигнати значителни успехи в българското движение в Украйна, решени проблеми относно защитата на интересите и законните права на българското население в различните органи на властта, както в Украйна, така и в България.Благодарение на Вашия професионален подход са създадени условия за консолидация на българите и подкрепа на техните културни, духовни, етнически и социално-икономически нужди. Вие поставихте работата на Асоциацията на качествено ново ниво. Дейността й стана многогранна и обединяваща. През последните години стана традиционно провеждането на общобългарски събори, научни конференции по история на преселването на българите, концерти, изложби, представяне на книги, откриване на български центрове. Създават се нови обществени организации в различни краища на Украйна, където живее българско население.

   Неоценим е Вашият принос за осигуряването на материално-техническата база за достойно функциониране на учебни заведения, в които се изучава български език и литература, история.

   Много усилия са положени от Вас за подкрепа на нашата младеж, в желанието й да съхрани самобитната национална култура на своя народ, да изучава неговата история, бит и фолклор. За тази цел нееднократно са организирани екскурзии в България, културно-познавателни мероприятия.

  Антон Иванович! Ние винаги сме Ви подкрепяли и бъдете сигурни, че в нашето лице и занапред Вие ще намерите разбиране и подкрепа за реализирането на различни инициативи и проекти, насочени за по-нататъшното укрепване на позициите на българското движение в Украйна.          

 

Председател на Болградското районно дружество «Бесарабски ек» -   Елена Георгиевна Новакова

Председател на Бановското българско дружество «Българи» - А.И. Дериволкова

Председател на Новотроянското българско дружество – П.В. Серт

 

  Председател на Городненското българско дружество – И.С. Гайдаржи

Председател на Голицкото българското дружество «Бяла лястовица» - О.И. Димитриева

Председател на Виноградненското българско дружество «Елена Янкова» - Д.Н. Николов

Председател на Криничанското българско дружество – И.Г. Русанжик

Председател на Зализничненското българското дружество – В.Д. Скорич

: