replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Човек на годината - 2004

«Човек на годината-200 4 »

1. Екатерина Калоянова - Потапенко

преподавател, доцент в катедра “Педагогика” при Киевския национален лингвистически університет

За създаването на украин ск о-български и българск о-украински речници и за активно участие в обществения живот на българите в Украйна

2. Вероника Терзи

преподавател по български език, кандидат на педагогическите науки

За голям принос в науката, за организиране на изучаването на български език и за създаване на учебно-методически пособия

3. Жанна Андреева

преподавател по история в Голицкото общообразователно училище, Болградски район, Одеска област

За съхраняване на българското културно наследство и за създаване на историко-етнографски музей на село Голица

4. Николай Петков

председател на Приазовското българско културно дружество «Дружба», Запорожка област

За активна родолюбива дейност и подкрепа на българския възрожденски процес в Запорожка област

5. Иван Шишман

художник, член на Измаилското българско дружество «Света София»

За високи успехи в изобразителното изкуство и за пропаганда на българската духовност и култура

6. Евгения Иванова

директор на Българския културно-информационен центрър «681»,

гр. Иличьовск, Одеска област

За активна дейност и висока инициативност в пропагандирането на българската история, култура и език

7. Людмила Радева

редактор на вестник «Извор», член на Р епубликанското дружество «Паисий Хилендарский», АР Крим

За голям принос в областта на журналистиката и активна пропаганда на българската култура, история и традиции

8. Георгий Лефтеров

председател на Днепропетровския областен център з а българска култура

За активно участие във възрожденския процес и за създаване на български културен център в гр. Днепропетровск

9. Анатолий Нестеров

ръководител на ДОО «Виктория», председател на Олшанското българско дружество «Алфатар», Кировоградска област

За високи производствени успехи, за развитието на социалната структура на селото и за активна дейност в българското възрожденско движение

10. Павел Чербаджи

директор на Дома на културата в село Делени, Арцизки район, Одеска област

За високи творчески успехи и за многогодишна пропаганда на българската музикална култура

: