replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Човек на годината - 2007

«Човек на годината-200 7 »

1 . Владимир Калоянов

к.и.н., член на Съюза на българските писатели, известен поет и историк, гр. Мелитопол, Запорожка област

За голям принос в развитието на б ългарската литература и история , за активна дейност в българското възродително движение в Украйна

2. Ирина Димитрова

полковник на милицията в оставка, председател на Харковското българско дружество „Марин Дринов”, гр. Харков

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям личен принос в създаването и укрепването на Харковското българско дружество и Асоциацията на българите в Украйна

3. Галина Иванова

директор на Областния център за българска култура, гр. Болград, Одеска област

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям творчески принос във възраждането и развитието на българската култура в Украйна

4. Иван Ненов

художник, директор на Задунаевската художествена школа, член на Арцизкото районно българско дружество „Христо Ботев”, с. Задунаевка, Арцизко, Одеска област

За популяризиране на българското изобразителното изкуство и по случай 25-годишнината от създаването на художествената школа в село Задунаевка

5. Святослав Чанев

дипломат от кариерата, първи секретар на Посолството на РБългария в Украйна през 2003-2007 г.

За голям принос в укрепването на икономическите и културни връзки между Украйна и Република България и за активно участие във възродителния процес на българите в Украйна

6. Александър Визиров

директор на ООД „Ватек”, гр. Одеса, член Управителния съвет на Одеското българско дружество

За многогодишна активна родолюбива дейност и спонсорска помощ в културно-просветното движение на българите в Одеска област и за авторското издание на историко-етнографския фотоалбум „Катаржино”

7. Иван Гайдаржи

преподавател по български език и литература, председател на Чийшийското българско дружество, с. Городнее, Болградско, Одеска област

За многогодишна преподавателска дейност, за личен принос в изучаването на българския език и литература и за активно участие във възродителния процес в Бесарабия

8. Петър Недов

професор, д.б.н., почетен академик на Академията на науките на Република Молдова

За голям принос в съхраняването и развитието на българската култура в бившия Съветски съюз, за участие във възродителния процес на българите в Украйна и Молдова

9. Георги Балтаков

зам.- председател на Измаилското българско дружество «Света София», гр. Измаил

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям принос във възраждането и развитието на българските традиции и обичаи в Измаилски район

10. Владимир Станко

професор, д.и.н., академик на РАЕН, съпредседател на Одеското научно дружество на българистите, гр. Николаев

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям научен принос във възраждането и развитието на историята на българите в Украйна

11. Тодор Яни

народен певец, член на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”, гр. Симферопол

За голям принос в съхраняването и развитието на българската култура в АР Крим

12. Иван Плачков

съветник на президента на Украйна, председател на общоукраинската организация „Наша Бесарабия”, гр. Киев

За високи производствени постижения, за активна родолюбива обществена дейност, за активна спонсорска помощ в културно-просветното движение на българите в Украйна

: