replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Човек на годината - 2005

«Човек на годината-200 5 »

1. Валентина Колесник

доктор на филологическите науки, завеждаща Българското отделение в ОНУ «И.И.Мечников», гр. Одеса

За инициатива в откриването на българското отделение в ОНУ «И.И.Мечников», за създаване на учебно-методически пособия по български език и литература и по случай получаването на званието доктор на филологическите науки

2. Валентина Кащи

преподавател по български език и литература в Ровненското общообразователно училище, Тарутински район, Одеска област

За многогодишно преподаване на български език и литература и за възпитаване на родолюбиви чувства у подрастващото поколение

3. Валентина Радолова

директор на Каменското общообразователно училище, учител по български език и литература, с. Каменка, Измаилско, Одеска област

За многогодишна преподавателска дейност, за личен принос в изучаването на българския език и литература и за възпитаване на родолюбиви чувства у подрастващото поколение

4. Светлана Драгнева

заместник-главен редактор на всеукраинския български вестник «Роден край», гр. Одеса

За активна творческа работа в пропагандата на българската култура, история, език, литература и за голям принос в националното възраждане на българите в Украйна

5. Стефан Намлиев

председател на Приморското българско дружество „Съдружество”,

с. Гюневка, Приморско, Запорожка област

За многогодишна активна дейност и за голям принос във възраждането и развитието на българския език, традиции и обичаи в Запорожка област

6. Георги Алавацкий

вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, гр. Одеса

За квалифицировано юридическо обезпечаване и за многогодишна творческа родолюбива дейност на нивата на българското възродително движение в Украйна

7. Александър Кара

член на Съюза на художниците на Украйна, член на Измаилското българско дружество «Света София», гр. Измаил, Одеска област

За висока художествена просветителска пропаганда на българската духовност и култура чрез изобразителното изкуство и за активна обществена дейност във възродителния процес в Украйна

8. Константин Пеливан

вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, председател на Арцизкото районно българско дружество «Христо Ботев», гр. Арциз, Одеска област

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям принос във възраждането и развитието на българските традиции и обичаи в Одеска област и по случай 55-годишнината от рождението

9. Михаил Дихан

доктор на историческите науки, професор, академик на БАН, писател, почетен председател на Одеското българско Дружество, САЩ

За голям творчески писателски труд в организацията на българското възродително движение в Украйна и по случай 80-годишнината от рождението

10. Олег Веретенников

директор на ДОО «Водограй», член на Одеското българско Дружество, гр. Одеса

За голяма обществена работа и за спонсорска подкрепа на национално-възродителните начинания на българската общност в Украйна

11. Сергей Желев

председател на НС на ЗАД „Мелитополски елеватор”, член на управлението на Запорожкото областно българско дружество, гр. Мелитопол, Запорожка област

За голяма обществена работа и за спонсорска подкрепа на национално-възродителните начинания на българската общност в Запорожка област

12. Иван Паличев

член на Управителния съвет на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”, гр. Симферопол, АР Крим

За инициатива и подкрепа на депортираните българи, за активна дейност във възродителното движение на българите в АР Крим и по случай 75-годишнината от рождението

: