replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Образователните процеси на Българите в Украйна

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

Украйна в рамките на своето законодателство («Закон за националните малцинства в Украйна», «Декларация за правата на националностите в Украйна», «Концепция за развитие на националните малцинства» и т. н.), гарантира правото на всяка националност да се съхрани.

Една от най-важните задачи за Асоциацията на българите в Украйна е съхраняването на българския език, като главен отличителен признак на нацията. То зи проблем представителите на българската интелигенция в лицето на членове те на дружество « Св. св. Кирил и Методий» в град Болград започнаха да повдиг ат преди 20 г . От 1 септември 1987 г. в 30 училища в Одеска област български език започнаха да изучават факултативно 882 учени ци .

През 1991-1992 г. той бе въведен в качество на учебен предмет в 45 училища за 2 572 учени ци . През 2000-2001 г. това число нараства с повече от 15 000 учени ци . В Одеска област на български език преимуществено се преподават от 1,5-2 до 3 часа седмично. В Запорожка област започнаха да изучават роден език от 1988 г. повече от 800 учени ци (факултативна форма). Сега ситуацията с българския език в Таврия не е еднозначна – изучаването на български език е съкратено.

С въвеждането на български език като учебен предмет възникна остра нужда от преподаватели - българисти. 70 учители преподаватели по факултативен български , през 1989-1990 г. преминаха преподготовка в институтите за усъвършенстване на учителите в Габрово и София в България. От 1989 г. до ДНЕС продължават да повишават квалификацията си голямо количество учители.

През 1988 г. в Измаилския педагогически институт, във филологическия факултет е открита специалност « Учител по български език » .

При филологическия факултет на Одеския държавен университет «И. И. Мечников» в 1996 г. се открива Б ългарско отделение – Българска катедра при филологическия факултет, а след него в Южноукраинския педагогически университет «К. Д. Ушински» започват да се подготвят начални учители и учители по български език. Българисти се подготвят и в Киевския славистичен университет.

Възстановяването на стату т а на Болградската гимназия на 24 август 1993 г. има значение за цялата българска диаспора. Гимназията е едно от най-престижните учебни заведение в Южна Украйна, където задълбочено се изучава български език и литература, история и култура на българския народ. Съгласно постановление от 5 април 1999 г. на Кабинета на министрите на Украйна, на Болградската гимназия е дадено името на Георги С. Раковски – виден революционер и демократ, деец на българското национално освободително движение.

В 1995 г. в гр . Приморск, Запорожка област е открит Приморски българо-украински лицей, където също задълбочено се изучава български език и литература, история и култура на българския народ.

Другата форма за изучаване на български език са неделните училища, които съществуват в много български дружества – Крим, Киев, Измаил, Одеса, Иличовск, Днепропетровск, Луганск, Бердянск.

Огромен принос в образователния процес на българите в Украйна е дейността на преподавателите от прародината, отправени към нас по линия на министерствата на образованието на България и Украйна, на работа в украинските висши и специализирани средни училища, където се преподава български език и литература. В 1990 г. България започва да приема в своите ВУЗ-ове етнически българи от Украйна, Молдова, Албания, Македония, Румъния и Сърбия. Това е най-сериозната инвестиция на България в образователния процес на българите от чужбина. Общото число на постъпилите българи от Украйна през 1990 – 200 8 г. е повече от 1 8 00 човека. За съжаление не всички от тях се стремят да се завърнат в Украйна, за да бъдат полезни на своя български народ тук.

За годините на възрожденския процес твърде много е направено от учителите по български език и литература, ръководителите и специалистите в сферата на образованието за каузата за изучаване на родния език, за съхраняване и развитие на народните традиции. През 2002 г. по случай Д еня на народните будители, който се отбелязва в България на 1 ноември, М инистерството на образованието и науката на България учред и наградата – медал плак е т и грамота «Отец Паисий Хилендарски» и «Заслужил български учител» – за преподаватели - българисти в средите на българските общности зад граница. За този период най-голямото количество наградени учители са българистите от Украйна – 47.

Награда за заслуги към българското образование І степен са получили : доц. д-р Дмитрий Богданов, Анна Стоянова, Мария Пинти, Тамара Сакъзлъ, Стефан Намлиев, Леонид Паскал о в, Лариса Савченко.

Награда заслужил и български учители І степен са получили: Валентина Радолова, Валентина Иванова, Мария Буц, Валентина Кирбабина, Екатерина Питак, Мария Мираджи, Вера Минжирян, Анна Деренжи, Светлана Тодорова, Елена Адирова, Олга Станева, Мария Гайдаржи, Мария Алавацкая , Валентина Бистрова, Любов Енчева, Валентина Топузлиева, Иван Гайдаржи, Валентина Карагяур, Мария Топалова, Светлана Попова, Елена Арнаут и Виктория Недева.

Награда за заслуги към българското образование ІІ степен са присъдени на : проф. д.ф.н. Иван Стоянов, ст. н. с. д-р Виктория Захаржевская, доц. д-р Оксана Ковал, доц. д-р Екатерина Потапенко, Симеон М и тишов, Анна Ч а хлова, Степан Иванов, Наталия Кара, Кристина Николова, Дмитрий Томашков, Александър Шадурин, проф. д-р Владимир Станко, доц. д-р Валентина Колесник, доц. д-р Вероника Терзи, Емилия Бондарчук, Дмитрий Киров, Александър Сяров, проф. д-р Християн Раковски.

За 17 години са положени не малко усилия за развитието на най-важния за българите в Украйна културно-образователен процес. Едно от прогресивните начала в сферата на образованието е многолетният опит на две училища с български ученици. Това е Каменският УВК, Измаилски район и Городненското общообразователно училище І-ІІІ степен, Болградски район. Директорите на тези училища Тамара Сакъзлъ и Мария Пинти заедно със своите педагогически колективи, разбирайки сериозността на съхранението на езика и отговорността на учителите в този процес, въведоха в началните училища заедно с руските и украинските, и български класове . Обучението от 1 до 4 клас се осъществява на български език със задълбочено изучаване на украински език. При прехода към втора и трета степен децата преминават на украински език със задълбочено изучаване на български език, история на родния край и традиции. Може да се каже, че тази форма на обучение към този момент е идеалният вариант.

:

Вся сводка новостей ДНР сегодня онлайн.