replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Човек на годината - 2006

 

«Човек на годината-200 6 »

1 . Иван Стоянов

професор, д.ф.н., директор на Института по славистика и международни отношения при Киевския славистичен университет, гр. Киев

За голям личен принос в развитието и изучаването на българския език и литература, за големи научни постижения и за укрепване на научните връзки между Украйна и България

2. Владимир Куемжи

президент на Фондация „И. Н. Инзов”, началник юридически отдел на Болградската райдържадминистрация, гр. Болград, Одеска област

За организационни постижения по запазването на историческите ценности и за възпитаване у подрастващото поколение на любов към родната история

3. Михаил Сакалъ

директор на Червоноармейското СОУ «Александър Теодоров-Балан», с. Червоноармейское, Болградско, Одеска област

За многогодишна преподавателска дейност, за личен принос в изучаването на българския език и литература и за възпитаване на родолюбиви чувства у младото поколение

4. Лариса Савченко

председател на Бердянското българско дружество «Родолюбие», директор на Дома на културата «Строител», гр. Бердянск, Запорожка област

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям творчески принос във възраждането и развитието на българската култура и за популяризиране на българския фолклор в Запорожка област

5. Иван Милев

председател на Запорожкото градско българско дружество «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Запорожие

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям принос във възраждането и развитието на българските традиции и обичаи и за популяризиране на българския фолклор в Запорожка област

6. Елизавета Мягкова-Дели

художник, член на Одеското българско Дружество, гр. Одеса

За активна обществена дейност, за популяризиране на българската духовност и култура чрез изобразителното изкуство и за създаване на портретна галерия на български възрожденци

7. Петър Пинти

отговорен секретар на Асоциацията на българите в Украйна, председател на Одеското българско Дружество, гр. Одеса

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям личен принос в укрепването на Одеското българско Дружество и в създаването и работата на Асоциацията на българите в Украйна

8. Михаил Бъчваров-Бондар

член на Съюза на българските писатели, бесарабски български поет, с. Чийшия, Болградско, Одеска обл.

За голям принос в развитието на б ългарската поезия , за активна дейност в българското възродително движение в Украйна и по случай 60-годишнината от рождението

9. Сергей Тодоров

зам.-председател на управлението на ОАД „Станконормаль”, член на Съвета на Одеското българско Дружество, гр. Одеса

За активна родолюбива обществена дейност, за голяма спонсорска помощ в културно-просветното движение на българите в Украйна

10. Александър Атанасов

председател на Терновското българско дружество, гр. Николаев

За многогодишна активна родолюбива дейност, за голям принос във възраждането и развитието на българските традиции и обичаи в Николаевска област

11. Александър Александров

генерален директор на ОАД „Винконцерн”, гр. Белгород Днестровски, Одеска област

За високи производствени постижения, за активна родолюбива обществена дейност, за активна спонсорска помощ в културно-просветното движение на българите в Одеска област

12. Красимир Премянов

адвокат, зам.-председател на Съюза на тракийските дружества в България, гр. София, Р България

За голям принос в укрепването на икономическите и културните връзки между Украйна и Република България и за активно участие във възродителния процес на българите в Украйна

13. Протойерей Геннадий Мартънов

Благочинен на Арцизки окръг, Одеска обл.

За Богоугодна дейност, за личен принос във възпитаването на християнски ценности у българите и за популяризирането на българската история и славянската култура

14. Николай Пройчев

член на Приморското българско културно-просветно дружество „Съдружество”, Запорожка обл.

За голям принос в съхраняването и развитието на българското народно творчество, за лично активно участие във фолклорни български фестивали в Украйна и по случай 95-годишнината от рождението

15. Михаил Ченков

първи директор на ВЦБК в гр. Одеса, председател на Черняховската райдържадминистрация, Житомирска обл.

За голям принос в съхраняването и развитието на българската култура и лично участие в създаването на Одеското българско дружество и Всеукраинския център за българска култура

 

:

Успешно купить диплом в Луцке