replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Образователната дейност на Асоциацията та през 2007 и 2008 г.

ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2007 г.

През 2007 г. Асоциацията официално се обърна към министър-председателя на Р България г-н Сергей Станишев, вицепремиер-министъра и министъра на образованието и науката на РБългария г-н Даниел Вълчев, да бъдат включени важни допълнения към няколко члена в новия проект на Протокола за сътрудничество и обмяна между министерството на образованието на Украйна и Министерството на образованието на България, а именно:

- приемане на етнически българи от Украйна за обучение във висшите училища на България и премахването на държавни такси за обучение;

- създаване на съвместни украинско-български авторски групи с държавно финансиране, които да участват в разработването и издаването на учебници от 1 до 11 клас по български език, литература, история, адаптирани към украинската система на образованието;

- развитието и усъвършенстването на условията и материално-техническата база на Болградската гимназия «Г.С.Раковски» (по случай 150-годишнината й), а именно разработване на програма за финансиране от Украйна и от България.

- организиране на квалификационни курсове в България за учителите по български език и литература от Украйна;

- включване на нов член, касаещ Приморския регионален украинско-български лицей (подобно на чл. 11от Протокола за Болградската гимназия).

Със съдействието на Асоциацията от Министерството на образованието на България и Агенцията за българите в чужбина за училищата с български състав ученици бяха предадени учебна и художествена литература, дискове с български филми и музика.

Изпълнявайки ратифицираната от Украйна Европейска харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, Асоциацията на българите в Украйна инициира съвместно с Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите провеждането на два областни семинара по български език:

- през месец май на базата на Городненското СОУ, Болградски район (където в началното звено на образователната система обучението се извършва на български език с постепенен преход на държавен език) премина семинар за директорите на училищата с цел във всички училища с български състав ученици да се откриват български паралелки;

- през месец ноември на базата на училищата и детските градини в селата Кулевча и Заря, Саратски район премина семинар с участието на завеждащи на детски градини и преподаватели по български език с цел въвеждане на български език в предучилищните учебни заведения и адаптацията на децата в училищата чрез майчиния език.

Регионален семинар по български език бе проведен и гр. Бердянск, Запорожка област през месец декември, организиран от Асоциацията съвместно с Държавния комитет за работа с националностите и религиите, Запорожкия областен институт за усъвършенстване на учителите, Бердянския държавен педагогически университет и Бердянското българско дружество. Бяха поставени проблемите относно съкращаването на часовете по български език в Таврия. Асоциацията от името на участниците в семинара се обърна към ръководството на Запорожка област с молба да бъде разгледан този важен въпрос и разработена регионална програма, включваща изучаването на български език и литератури от 1 до 11 клас по 2 и 3 часа седмично подобно на регионалната програма на Одеското областно управление на образованието, утвърдена от МОН на Украйна.

Активно участие Асоциацията взе в провеждането на поредната открита областна ученическа олимпиада по български език, която премина на 24 март в гр. Одеса и в която се надпреварваха най-добрите ученици-българчета от Одеска и Запорожка област. Асоциацията ежегодно поднася паметни призове на победителите и участниците в олимпиадата.

За първи път през 2007 г. в областния конкурс «Учител на годината» бе включена номинацията «Български учител на годината», а супер-финала на конкурса спечели преподавателят по български език от Болградската гимназия Наталия Кара. Асоциацията бе поканена Одеския областен институт за усъвършенстване на учителите за участие в състава на журито. Победителите и участниците в българската номинация получиха подаръци от името на българската организация.

ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2008 г.

През 2008 г. Асоциацията официално се обърна към министър-председателя на Р България г-н Сергей Станишев и вицепремиер-министъра и министъра на образованието и науката на РБългария г-н Даниел Вълчев с молба да бъдат осигурени учебници по български език и литература в училищата с български състав ученици от Одеска област. В резултат на успешните преговори МОН на България предаде дарение на Асоциацията - 17540 учебници по български език и литература и учебни тетрадки от 1 до 11 клас на стойност 59500 евро. С тази просветна акция, която се осъществява за първи път в такъв голям мащаб, ние успяхме да осигурим с учебници всички ученици от 41 училища на Болградски, Измаилски, Арцизки, Татарбунарски, Тарутински, Саратски, Килийски и Ренийски райони.

Асоциацията на българите в Украйна инициира съвместно с Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите провеждането на два областни семинара по български език:

- през месец май на базата на Новоивановското СОУ, Арцизки район премина семинар за учителите по български език, където бяха обсъдени перспективите на изучаването на майчиния език;

- през месец ноември на базата на училището и детската градина в село Нови Троян, Болградски район премина семинар с участието на завеждащи на детски градини и преподаватели по български език с цел въвеждане на български език в предучилищните учебни заведения и адаптацията на децата в училищата чрез майчиния език.

В резултат на големите усилия на Асоциацията през учебната 2008/2009 година бяха запазени часовете по български език в регионалния план на Одеското областно управление на образованието. На 25 май т.г. министърът на образованието и науката на Украйна издаде заповед "За утвърждаване на отраслова Програма за подобряване изучаването на украинския език в общообразователните училища с обучение на езиците на националните малцинства в периода от 2008-2011 г.". От една страна програмата съдейства за повишаването нивото на държавния език в общообразователните училища. Обаче това много обезпокои представителите на националните малцинства, защото всъщност с реализирането на програмата се съкращават часовете по майчин език в учебните планове. Във връзка с това като депутат в Одеския областен съвет и ръководител на депутатската група "Регионална инициатива" г-н Антон Киссе подготви депутатско запитване до министъра на образованието и науката на Украйна г-н Иван Вакарчук. От името на Асоциацията на българите в Украйна бе подготвено съответно писмо- ходатайство по запазване на часовете по български език в училищата с български състав ученици (в държавния компонент по 1 час и в училищния компонент по 2 часа) до началника на Одеското областно управление на образованието Дмитрий Демченко. В резултат на нашите целенасочени усилия часовете по български език са запазени в Регионалната програма през учебната 2008/2009 г. Разбира се по този въпрос още трябва да се работи. И за неговото положително решаване много зависи и от твърдата позиция на ръководствата на учебните заведения по места, както и на обществените регионални обединения.

Дълги години Асоциацията подкрепя провеждането на откритата олимпиада по български език. И през 2008 г. от името на президента на Асоциацията на българите в Украйна г-н Антон Киссе бяха поднесени ценни паметни призове на победителите и участниците в олимпиадата, която премина през месец март в гр. Болград и в която се надпреварваха най-добрите ученици-българчета от Одеска и Запорожка област.

По инициатива на Асоциацията съвместно с БАН на България, Измаилския държавен хуманитарен университет, Одеското научно дружество на българистите на 22-24 октомври се проведе XI международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие», която премина в Измаил и събра близо 50 учени от Украйна, България, Молдова, Русия и Полша.

През месец май Асоциацията делегира 80 младежи, участници във фолклорни танцови и вокални български ансамбли, за участие в Петия международен общобългарски младежки фолклорен фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България. Организатори на събитието са община Каварна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, продуцентска къща "Пирина" и народният певец Илия Луков. Българите от Бесарабия бяха представени от танцовия младежки ансамбъл "Арса" (с. Евгеновка, Тарутински р-н, ръководител г-н Веселин Маргаритов), танцовия народен ансамбъл "Росна китка" (с. Вайсал, Болградски р-н, ръководител Вера Кунева) и вокалния народен ансамбъл "Славей" (с. Чийшия, Болградски р-н, ръководител г-жа Мария Попазова). Таврийските българи представиха танцовият образцов състав "Приморски жар" (гр. Приморск, Запорожка област, ръководител г-жа Елеонора Василева), вокалният народен ансамбъл "Бановски звънчета" (с. Бановка, Приморски р-н, ръководител г-н Виктор Мелников) и най-малкият изпълнител на народни песни Димитър Мирчев (гр. Бердянск, ръководител г-н Цветан Цонев).

В рамките на договора за сътрудничество между Фондация «Българска памет» и Асоциацията на Българите в Украйна бяха извършени няколко съвместни културно-просветни акции. Фондация "Българска памет" с председател д-р Милен Врабевски предаде на Асоциацията на българите в Украйна дарение за училищата и детските градини в българските села от Одеска област на сума от 35 хиляди евро, което включва сателитни чинии (антени), телевизори, домашен кинотеатър, учебници по български език, учебни тетрадки, енциклопедии, детски книги и списания, аудио и видеоматериали, спортен инвентар. Дарението е разпределено между всички училища и детски градини с български състав от Болградски, Арцизки, Тарутински.

През лятото 40 българчета от български произход от Бесарабия бяха на едноседмична почивка на българското Черноморие в периода от 22 до 28 юни т.г.. Това е награда за участието им в детския литературен конкурс "България в сърцето ми", организиран от Фондация Българска памет съвместно с Асоциацията на българите в Украйна.

Друга важна възпитателно-патриотическа акция за младото поколение на съвместната инициатива на Асоциацията и Фондация «Българска памет» бе едноседмичната езикова практика във Варна на 80 най-добри ученици от училищата с български състав ученици от Одеска област. По време на просветната акция, осъществена със средства на Фондация «Българска памет», на нашите деца бяха изнесени лекции по история и култура на българския народ, организирани екскурзии по историческите места на България – Велико Търново, Преслав, Плиска.

На 4 и 5 декември във Всеукраинския център за българска култура в Одеса бе проведена научно-практическа конференция «Междукултурно образование. Българският език в полилингвална среда», организирана от Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация, Одеският институт за усъвършенстване на учителите и Асоциацията на българите в Украйна, в която взе участие близо 40 завеждащи районни методкабинети, директори на училища и учители по български език от 6 района на Одеска област с компактно българско население – Болградски, Измаилски, Арцизки, Тарутински, Саратски и Татарбунарски.

Важна насока в дейността на нашата организация е издателската дейност. Със съдействието и финансовото участие на Одеското областно Управление за работа с националностите и религиите Асоциацията през 2008 г. видяха свят изданията: «Символ единения народов Бессарабии», исторически очерк за Спасо-Преображенския събор в гр. Болград, автор Игор Пушков; «Болгары в Северном Причерноморье», анотиран каталог на задунайските колонисти и българи във фондовете на Измаилския архив; «Чуден свят», сборник ученически творби по случай 150-годишния юбилей от основаването на Болградската гимназия; Сборник от текстове за преразказ за 11 клас; Сборник диктовки за 9-11 клас.

: