replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ В БЕРДЯНСКИЯ ДЪРЖАВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ В БЕРДЯНСКИЯ ДЪРЖАВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

В Института по филологии в БДПУ – гр. Бердянск всяка година в специалностите Англиски език и Български език, Немски език и Български език се обучават около 200 студенти. По-голямата част от тях нямат български произход, но всички с голямо желание изучават български език, интересуват се от литературата, историята и културата на България. На 3 март в актовата зала на Института по филологии се честваха два български празника – Баба Марта и Деня на Освобождението на България от турско рабство. Програмата беше подготвена от доц. Д-р Страшимир Цанов, делегиран от МОН на Република България, Лариса Савченко, председател на българското дружество «Родолюбие» и Светла Желева, студентка от III- курс.

Хубаво впечатление направи фактът, че конферансиетата Олга Даниленко и Олга Козинец водеха програмата на български и украински език.

Тържеството откри Анна Кьорпе с песента «Една българска роза». Нейното чудесно изпълнение развълнува всички присъстващи. След това, словото беше предоставено на проф. д.ф.н. Виктория Зарва, член-кореспондент на УАН. Тя приветства участниците и гостите. Поздрави българите с националния празник 3 март. Проф. Зарва подчерта, че изучаването на български език и литература в БДПУ има отлични перспективи благодарение на положителното отношение на ръководство на университета и доброто сътрудничество на университета с различни български институции.

Председателят на българско дружество «Родолюбие» Лариса Савченко също поздрави присъстващите. Тя подчерта, че университета и българското дружество успешно работят заедно. Лариса Савченко обясни символиката на мартеницата и подари мартеници на гостите на празника.

Музикалната част на програмата включваше изпълненията на Мая Кюртчева («Не остарявай, майко») и Олга Козинец, студентка от 3- курс на ИФ(«Който ме чуе»). Техен музикален ръководител (както и на Анна Кьорпе) е Цветан Цонев, делегиран от МОН на Република България.

Рециталната част започна с участието на учениците от 6 клас (училище № 1) Таня Иванова, Иван Горпинич и Ксения Синаевская. Те рецитираха стихове, посветени на Баба Марта. Учителка на децата е студентката от 3 – курс, Светла Желева.

Слово, посветено на Деня на Освобождениято, произнесе доц. Д-р Страшимир Цанов. Според него петвековното османско иго е най-голямото изпитание в историята на българския народ, преодоляно благодарение на жертвоготовността и героизма на десетки поколения. Според доцент Цанов 3 март е Ден на почит към всички загинали за свободата на България. Загинали не само през Освободителната руско-турска война 1877-1878 г., а и през цялата епоха на робството.

Студенките от 2-курс Олга Олейник, Инна Лукина и Юлия Мусенко рецитираха стихотворениято на патриарха на българската литература Иван Вазов «Де е България». Гениалната Ботева елегия «Обесването на Васил Левски» рецитира студентката от 3-курс, Инна Герасимова.

Логично основното внимание в рециталната программа беше съсредоточено върху Апоспола на свободата, Левски е символ на българската любов към свободата, той е най-митологизираният българин; в Украйна има един-единствен негов паметник и той е именно в Бердянск. Одата «Левски» на Иван Вазов беше рецитирана от студентките от 2-курс Марина Шевченко и Елена Мартиненко и студентките от 3-курс Ольга Даниленко, Светла Желева и Олга Козинец.

Праздненството завърши със заключителните думи на доц., к.ф.н. Марина Николаевна Богданова, зам. директор на ИФ по възпитателните въпроси. Тя благодари на организатори и участници и подчерта колко важни за творческата духовна атмосфера в университета са подобните мероприятия.

Хубяво е, че българското слово звучи в аудиториите на БДПУ, че към него се отнасят с уважение. Хубаво е, че българското дружество «Родолюбие», оглавявано от Лариса Савченко и институтът по филологии, ръководен от професор Зарва правят всичко възможно образованието на студентите българисти да бъде ефективно. Хубаво е, че преподавателите доцент-докторът Цанов, ст. преподавател, к.ф.н. Светлана Корниенко и асистентът Оксана Червенко дават частица от самите себе си.

Българският език има добро бъдеше в университетското пространство на гр. Бердянск. Празничната программа на 3 март за пореден път доказа това.

Светла Желева

Студентка от III-курс Немски език и български език

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: