replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЛАГОДАРНОСТ

БЛАГОДАРНОСТ

Уважаеми г-н Киссе,
Дейността на Асоциацията на българите в Украйна е сред най-ярките доказателства за израстването на гражданското общество в Украйна и за волята на българската общност да отстоява своите права и отговорности в съграждането на едно по-хуманно и толерантно обществено пространство.

Немислима е работата на преподавателите, командировани от Министерството на образованието и науката на РБългария, без сътрудничеството и настоящата подкрепа на Асоциацията на българите в Украйна.

Уважаеми г-н Киссе,

Преподавателите по български език, литература, история и култура на българския народ благодарят на Вас и Вашите сътрудници за последователността и личната ангажираност при разрешаването на нелеките проблемите, пред които ни поставят реалностите на деня. Убедени сме, че единодействието по всички организации, които се включиха в разрешаването на проблема с регистрацията на преподавателите от Запорожка област, допринесе за справедливото решение на този важен въпрос, непосредствено свързан с бъдещето на обучението по български език в региона.

Вашата съпричастност и грижа в този момент за нас бе израз на дълбока човечност и решителност при отстояването на избраните приоритети!

С уважение:

Донка Николова

доц., д-р Страшимир Цанов

Елеонора Василева

Цветан Цонев

д-р Димитринка Димитрова

д-р Людмила Минкова

: