replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПОСТИЖЕНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РЕНЕСАНС

ПОСТИЖЕНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РЕНЕСАНС

На 12 юни в Одеса премина отчетно-изборна конференция на Асоциацията на българите в Украйна. В работата на конференцията взеха участие 134 делегати от 22 области на Украйна и АР Крим. Бяха разгледани 5 въпроса, два от които – избори на президента и изкупуването на сградата на ВЦБК в Одеса – де-факто са съдбоносни за дейността на Асоциацията в близките пет години. Участниците в конференцията бяха приветствани от Посланика на България в Украйна Димитър Владимиров, сред официалните гости бяха Генералният консул на РБългария в Одеса Георги Проданов, консулът Иван Стоянов и заместник-началникът на Управление за работа с националностите и религиите при Одеската облгосадминистрация Алексей Максименко

Работата на конференция премина във Всеукраинския център за българска култура. Първият въпрос в дневния ред бе включването на нови членове в състава на Асоциацията на българите в Украйна. Въз основа на решенията на Асоциацията по засилване и подобряване дейността в селата от Одеска и Запорожка области с компактно българско население бяха създадени селски, градски и районни български дружества в Одеска област, в Николаев е учреден Съюз на българската младеж, в Одеса е създаден Съюз на българите от Украйна, учили в България. Създадените дружества изявиха желание да влязат в състава на Асоциацията на българите в Украйна, като предоставиха необходимите уставни документи. С решение на отчетно-изборната конференция 20 селски и районни дружества от Арцизки, Болградски, Измаилски, Тарутински, Овидиополски, Ивановски, Коминтерновски, Разделнянски райони на Одеска област и две български областни организации от Одесса и Николаев станаха членки на Асоциацията на българите в Украйна
Съдържателно и донякъде критично бе изказването на президента на Асоциацията Антон Киссе по втория въпрос. Отчитайки се за дейността на Съвета на Асоциацията, той маркира задачите и проблемите, върху които бяха сложени акценти за отчетния период. Наред с постиженията президентът отбеляза и недостатъците. Според него недостатъчно е вниманието на Асоциацията по отношение към младежта, работата с младежките организации е на ниско ниво, необходими са по-тесни връзки и с интелигенцията за участието й в българското възраждане. Все още не е решен въпросът за откриване на училище със задълбочено изучаване на български език в Одеса и българско висше учебно заведение в Болград.
Отчетният доклад на президента предизвика конструктивни изказвания от страна на делегатите. Валентина Колесник, професор, завеждаща българската катедра в ОНУ «И.И.Мечников» отбеляза ролята на Асоциацията в изработването на нови интелектуални форми за развитието на българската младеж, за активното съдействие в провеждането на научни конференции, организирани от научното дружество на българистите. Но в същото време изрази обезпокоеност от факта, че с всяка година намалява броят на абитуриентите в българското отделение. Според нея откриването на българско училище в Одеса ще стане добър стимул за бъдещите студенти
Мария Пинти, директор на Городненското училище, член на Изпълкома благодари на Асоциацията за предоставените учебници по български език, предадени от МОН на България. Според нея, това е една добра подкрепа за учителите по български език, както и за учениците
Председателят на Николаевското българско дружество Александър Атанасов помоли съдействие от Асоциацията за покана на преподавател по български език от България. От участниците в конференцията бяха засегнати и други въпроси, касаещи българския процес в Украйна – състоянието на културните центрове в Одеса и Киев, издръжката на масмедиите на Асоциацията (вестник «Украйна:българско обозрение» и телепредаването «Българите» функционират за сметката на спонсорски средства под патроната на президента Киссе). Наред с въпросите на национално-културното възраждане на българите в Украйна от председателя на Измаилското българско дружество «Св. София» Иван Маринов и председателя на Белгородднестровското българско дружество Васил Кисе бе поставен въпросът за активизация на политическата позиция на Асоциацията с цел да имаме народен представител във Върховната Рада на Украйна. Изчерпателен отговор по въпроса даде президентът Антон Киссе. «В съвременните условия на украинската действителност ние, българите в Украйна, особено в предизборен период, ставаме свидетели на създаване на различни национално-културни организации - «Кубратов събор», «Наша Бесарабия», «Регионален конгрес», но с политически подтекст, както показва времето. Асоциацията на българите в Украйна като авторитетна обществена национално-културна организация с 15-годишна история, в която членуват българи с различни политически симпатии, никога не е била инструмент за политически манипулации, и такава няма да стане докато съм президент на тази организация. Защото се отнасям към тези хора, които не променят жизнените си принципи в зависимост от политическите настроения в страната и предложенията на политически лидери. А такива имах… и не едно», - подчерта г-н Киссе.

Антон Киссе встъпи
в третата каденция

Четвърти въпрос, изнесен в дневния ред на конференцията бяха изборите на президента и на управителните органи на Асоциацията на българите в Украйна. За трети път българите в Украйна избраха за президент на Асоциацията Антон Киссе. Единогласието в залата беше пълно, което говореше за високото уважение и голямата надежда на човека, направил невероятно много за най-голямата българска диаспора в света, положил опит и мъдрост, време и лични средства за българската кауза. Човек, който с личните си качества извоюва високото доверие на сънародниците, издигна Асоциацията на международно ниво, заедно със съсмишлениците си придоби авторитет за най-голямата българска организация.
За вицепрезиденти на Асоциацията бяха избрани Константин Пеливан, Светлана Драгнева и Александър Кащи, за отговорен секретар – Петър Пинти.
Един от важните въпроси, разгледан и обсъден от участниците в конференцията, бе изкупуването на помещението на Всеукраинския център за българска култура в Одеса. Обстойна информация за състоянието на ВЦБК след многократните съдебни разбирателства, увеличаване на арендното заплащане до 10 000 грн. в месец, предложението на областните власти помещението да бъде изкупено от Асоциацията, като дългогодишен наемател на сградата, бе изнесена от юриста на Асоциацията Виталий Петков. След дългите перипетии изкупуването стана възможно. Още повече, че на 28 май на сесия на Одеския областен съвет бе взето решение сградата да бъде включена в списъка на обекти, подлежащи на приватизация чрез изкупуване
Възможността за изкупуване на сградата с цел да се запази като културен център на българите в Украйна ръководството на Асоциацията обсъди с членовете на Асоциацията, с първите лица на България, с украинските власти. По време на конференцията бе взето решение Асоциацията на българите в Украйна да изкупи помещението на ВЦБК и да приеме обръщение до Президента, Премиера и Председателя на Народното Събрание на РБългария с молба за финансова подкрепа за изкупуване на помещението.
Накрая президентът на Асоциацията на българите в Украйна представи две нови книги издадени със съдействието на Асоциацията. Това са: «Голгофа болгар Таврии: анатомия репрессий (1920-1940 гг.) на Васил Митков и «Дриновски сборник т. 3» на Академическо издателство «Професор Марин Дринов», София – Харков.
Поредната отчетно-изборна конференция на Асоциацията на българите в Украйна след като направи равносметка на изминалите пет плодотворни години, набеляза нови задачи и перспективи, които ще допринесат за ренесанса на българите в Украйна.

Мария Попова
В-к «Украйна: българско обозрение»

: