replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРСКОТО ПОТЕКЛО НА ДРЕВНИЯ АКЕРМАН

БЪЛГАРСКОТО ПОТЕКЛО НА ДРЕВНИЯ АКЕРМАН

На 28 април Белгородднестровското българско дружество отбеляза 10-годишен юбилей. Преди десет години будната българска интелигенцияна на един от най-древните градове в Европа – Белгород Днестровски – взема решение да създаде национално-културно обединение. Тласък за подобни действия става желанието на белгородднестровските българи – Михаил Стоянов, Мария Станкова, Иван Попов, Васил Киссе, Мария Кишлок, Васил Волканов, Дора Маринова, Васил Грамматик, Васил Зотович, Николай Чеглатоневи много други – да се обеденят, за да запазят етническите си ценности в условията на 50-хилядния многонационален град.

Със създаването на българско дружество започва епохата на българския ренесанс в Акерман. През 1999 г. към Белгородднестровския педагогически колеж се откриват бесплатни курсове по български език, след две години благодарение на дружеството в две градски училища №3 и №5 се откриват факултативи по български език и литература. Започват да се отбелязват българските национални и народни празници, развива се широка културна масова дейност. Стартира активното сътрудничество и участие на българското дружество в градските проекти и мероприятия. За това допринасят неуморния и инициативния ръководител на дружеството Васил Киссе и помощниците му – родолюбиви българи, успели да се реализират професионално в културната и образователната сфера и др. Благодарение на членове на съвета на Белгородднестровското българско дружество, на бизнесмена от България, живеещ в Белгород Днестровски, известен меценат на българското движение в Украйна Александър Александров, акерманските българи се обзавеждат с български културен център, изкупен от него.

Честването на 10-годишния юбилей на дружеството започна именно в българския културен център, където се бяха събрали гостите на тържеството: Генералният консул на РБългария в гр.Одеса Георгий Проданов със съпругата си Лиляна Проданова, делегация от Асоциацията на българите в Украйна начело с президента й Антон Киссе, кмета на Белгород Днестровски Николай Даценко, ръководители на градските национално-културни дружества. Програмата на юбилея беше наситена и интересна. Преди да започне тържествената част, гостите успяха да посетят българската църква Свети Георги в Акерман, да усетят духа на раните епохи в акерманската крепост, да се запознаят с историята на града.

С хляб и сол, с българска песен и танц гостите бяха посрещнати от студентите на педагогическия коллеж от отделение «Начална педагогика и български език» с ръководителката, преподавател по български език Дора Маринова.

За 10 години от създаването Белгородднестровското българско дружество успява да завоюва симпатии не само на сънародниците си, а и на всички жители на древния град. За това свидетелствуваше пълната зала на педагогическия колеж, където премина честването на юбилея на българското дружество. С грамоти и благодарности от кмета на града Николай Даценко бяха отбелязани активистите на дружеството, паметни подаръци бяха връчени от Генералния консул на РБългария в гр.Одеса многофункционална копировална машина (скенер, принтер, ксерокс), от президента на Асоциацията на българите в Украйна музикален център, от ръководителите на национално-културните дружества на града паметни сувенири.

Венец на тържеството стана празничният концерт с участие на студентите в колежа, украинския народен ансамбъл «Веселка», българския народен вокален ансамбъл «Български сърца».

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: