replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПРОЦЪФТЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ЗАВИСИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

ПРОЦЪФТЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ЗАВИСИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Интервю с ректора на Таврическия държавен агротехнологичен университет в гр. Мелитопол, Запорожка област Владимир Николаевич Кюрчев

Биографична справка:

Роден е на 23 юни 1955 г. в с. Андровка, Бердянски район, Запорожка област.

През 1972 г. завършил Андровското средно училище

През 1973 -75 г. е бил в казармата.

През 1891 г. е завършил с отличие Мелитополския университет по механизация на селското стопанство. През същата година е назначен за секретар на институтския комсомол.

Освен с дейността си в комсомола Владимир Николаевич   се занимава   и с научна дейност. През 1980 г. защитава кандидатска десертация в гр. Харков.

През 1991 г. до 2000 г е назначен на длъжност проректор по икономическите въпроси на Мелитополската академия, след това е назначен като проректор по научната работа.

Заедно с работата продължава и обучението си, като през 1999 г.получава второ висше образование по специалност икономическо предприятие.

През 2006 г. след трагичната смърт на ректора на Таврическия държавен агротехнологичен университет Николай Кръжачковский, Владимир Николаевич е назначен за ректор на университета.

От 1994 до 2007 г. учебното заведение се нарича академия, но в 2007 г. с разпоредба на Кабинета на министрите на Украйна той става Таврически държавен агротехнологичен университет.

- Владимир Николаевич, разкажете ни за Таврическия държавен агротехнологичен университет. Какви факултети има той? Какво предлага на студентите си? Какъв е съставът на студентите днес и кои от специалностите са най-търсени?

  - Таврическият държавен агротехнологичен университет е основан през 1932 г. Това е регионален университетски център, който обединява шест аграрни колежа от Запорожка и Херсонска област и самия университет.

По днешни данни цялата структура наброява 14 000 студенти, около 8 000 от тях са студенти на университета. В университета има 10 факултета от различни направления с различни специалности.

От основаването си, а и до днес най-търсените специалности остават машинно инженерство и електроинженерство, предлагаме също икономика, финанси, маркетинг, икономика на предприятието, отчет и одит, информационни технологии, проектиране, компютърни науки, оборудване и преработване в хранителното производство, агрномство, екология и опазване на околната среда.

Много   силен е преподавателският състав. В университета работят около 40 професори, доктори и 250 кандидати и доценти.

- Има ли сред студентите на университета младежи от български произход?

- След преброяване на населението официалните дани показват, че след украинците и руснаците българската диаспора заема III място. Точно затова имаме доста студенти от български произход, които предимно са от селата на Приазовски район, където компактно живеят българи.

- Съвременното положение на държавата ни противоречи на факта, че тя е аграрна, тъй като е принудена да поръчва хранителна продукция от чужбина. Как преценявате аграрното положение на държавата и как виждате развитието на този сектор?

- Украйна наистина е аграрна държава и развитието й зависи от аграрния сектор. Металоструктурните и химическите технологии за последните години не се развиват, нищо не се произвежда за износ, държавата стана неконкурентноспособна поради световната икономическа криза. През 2009 г. единственият отрасъл, който носи печалба от 2%, за разлика от другите, които паднаха на 40% и повече, е аграрният. Той заслужава по-активно отношение от страна на правителството, защото именно той ще донесе доход на държавата.

Процъфтяването на държавата зависи преди всичко от развитието на аграрния сектор. Правителството трябва да осигури работа в този сектор, да го подкрепя, да съдейства за развитието му и да гарантира цените на пласиране. Украйна има такава възможност и ако стане главен доставчик на продукцията на аграрния отрасъл в Европа, ще се развиваме достойно на европейско ниво.

 

- Много Висши учебни заведения сътрудничат с колеги си зад граница. Има ли и вашия университет такива връзки? Дали имате връзка с прародината си България?

- Да, разбира се, съществуват такива програми и договорености. Сега в университета е дошъл преподавател от Пенсилванския университет, който 45 дни ще провежда занятия със студенти по биотехнологии. С помощта на преводач той   общува със студентите, но този факт никак не пречи на процеса на обучението, който се провежда при голям интерес и от двете страни, а скоро от нас си тръгнаха четирима преподаватели от френски висши учебни заведения.

Всяка година около 250 студенти от Таврическия държавен агротехнологичен университет заминават на практика в Дания, Швеция, Англия, Франция, Германия, САЩ, Австралия. Там изучават съвременните аграрни технологии, студентите живеят в семействата, които имат ферми и работят там. С тяхна помощ те научават за развитието на европейското стопанство и аграрните практики. Получаваме добри отзиви за нашите студенти от цяла Европа, където те прекарват практиката си.

Разбира се, поддържаме връзки и с РБългария. През 2008 г. е подписана спогодба между нашия университет и Русенския университет «Ангел Кънчев». Това е обмен между преподавателски и студентски състав, а тази година двама преподаватели от Таврическия държавен агротехнологичен университет бяха за месец на стаж в Русенския университет.

Тази година през юни месец Таврическият държавен агротехнологичен университет планира Всеукраински събор на всички отличници от аграрните висши учебни заведения.

Също и колегите ни от гр. Русе, България, получиха покана за събора и се надявам, че и ректорът на Русенския университет ще има възможност да посети нашия университет.

Планираме да посетим България, а по-точно гр. Карнобат, където се намира Институт по земеделие. Представителката от този университет Величка Котева потърси връзка с нас чрез уебсайта на университета. Сега имаме предложение да посетим тяхното учебно заведение с образователно-познавателна цел и да определим посоките на съвместното ни развитие.

- По случай празнуването на мъжкия празник 23 февруари – Деня на защитниците на Отечеството, какво можете да пожелаете на силната половина от човечество?

- Искам да пожелая на всички мъже да пазят и да защитават своето семейство. Всяко семейство е член на обществото, ако всеки мъж морално и материално го защити, то   тогава цялата ни общност ще живее добре и в хармония.

: