replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛКОМА НА АСОЦИАЦИЯТА

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛКОМА НА АСОЦИАЦИЯТА

На 02.12.2009 г. в гр. Одеса бе проведено разширено заседание на Изпълнителния комитет на Асоциацията на българите в Украйна, в което взеха участие представители на Асоциацията от Одеска, Запорожка и Кировоградска област. Разгледани бяха два основни въпроса, свързани с Всеукраинския център за българска култура: „За ходатайство пред правителството на Република България относно ускоряването на процеса по изкупуване на сградата на ВЦБК от българската държава» и «За реагиране на Асоциацията на българите в Украйна относно изказването на председателя на Одеския областен съвет по използването на сградата на ВЦБК».

По първия въпрос „ За ходатайство пред правителството на Република България относно ускоряването на процеса по изкупуване на сградата на ВЦБК от българската държава», бе взето решение :

«Да се формира работна група от представители на Асоциацията от Одеска, Запорожка, Кировоградска   област и АР Крим, в състав от А. Киссе, С. Драгнева, И. Абажер, В. Митков, С. Желев, А. Нестеров и М. Пинти, която   в периода от 14 до 17 декември т.г.   да осъществи срещи на най-високо правителствено ниво в Република България с министър-председателя, председатели на парламентарни групи, министъра на българите в чужбина, председателя на ДАБЧ, представители на неправителствения сектор, с цел ходатайство пред правителството на Република България относно ускоряването на процеса по изкупуване на сградата на ВЦБК от българската държава».

По втория въпрос « За реагиране на Асоциацията на българите в Украйна относно изказването на председателя на Одеския областен съвет по използването на сградата на ВЦБК» бе взето решение :

«През последната декада на месец ноември т.г. председателят на Одеския областен съвет Н.Л. Скорик   направи изявления на няколко одески канали, неоправданно обвинявайки Асоциацията на българите в Украйна относно използването на сградата на ВЦБК, а също и заплашвайки с административни мерки и действия за скъсване на договора за арендуване. Поводът за това бе решението на ръководството на ВЦБК да предостави залата на центъра на 25.11.2009 г. на официално регистрирания   кандидат за президент на Украйна О. Тягнибок за среща с избирателите.  

Изпълкомът отбелязва, че предоставянето на залата на ВЦБК на кандидата за президент на Украйна Тягнибок не е нарушение, тъй като от момента на откриването му Центърът, в рамките на Конституцията на Украйна, е предоставял възможност за безплатно организиране на мероприятия от страна на представители на други националности, за   срещи на лидери на политически и обществени организации, за които Одеският областен съвет досега не е имал никакви претенции.

Във връзка с това Изпълкомът Реши:

1.        Изтъкнатите претенции и обвинения от страна на председателя на Одеския областен съвет срещу Асоциацията на българите в Украйна относно ВЦБК да се смятат за необосновани.

2.        Асоциацията на българите в Украйна използва сградата на ВЦБК в съответствие с договора за аренда.

3.        Имайки предвид необоснованите обвинения по адрес на Асоциацията, които нанасят морална щета на цялата диаспора Изпълкомът излезе с официално заявление с цел разясняване на българската диаспора и гражданите на Украйна за истинското положение на ситуацията. (Текстът на Заявлението се прилага.)

: