replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОБЛАСТНА БЪЛГАРИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЛАСТНА БЪЛГАРИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 4 и 5 декември т.г. Всеукраинският център за българска култура в Одеса събра близо 40 завеждащи районни методкабинети, директори на училища и учители по български език от 6 района на Одеска област с компактно българско население – Болградски, Измаилски, Арцизки, Тарутински, Саратски и Татарбунарски. Поводът бе проведждането на научно-практична конференция «Междукултурно образование. Българският език в полилингвална среда», организиран от Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация, Одеският институт за усъвършенстване на учителите и Асоциацията на българите в Украйна.

По време на официалното откриване на конференцията участниците бяха приветствани от зам.-директора на Одеския институт за усъвършенстване на учителите Любов Задорожная и консула от Генералното консулство на Р България в Одеса Николай Трифонов. От името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе бе зачетен поздравителен адрес до всички българисти, които професионално работят на нивата на българското възраждане, възпитавайки българско самосъзнание у най-младото поколение. Двудневната работа бе много наситена. В първия ден методистите от Института за усъвършенстване проведоха тренинг на тема «междукултурно образование», който, както споделиха самите участници, бе много познавателен за тях.

На 5 декември под ръководството на учени от одески и български вузове участниците в научно-практичната конференция работиха в три секции – филологическа, историческа и етнографска.

В пленарното заседание доклади изнесоха: дфн, проф. Валентина Колесник (ОНУ «И.И. Мечников») - «Диалектното членуване на българските говори в Украйна»; кфн, доц. Мария Мъжлекова (лектор в ОНУ «И.И. Мечников», делегирана от МОН на България) – «Архаичните особености в съвременните териториални говори»; кин, доц. Александър Ганчев – «100-годишнината от Независимостта на България», кин, доц. Александър Пригарин – «Принципите и перспективите на интеретничното образование»; Светлана Драгнева, филолог, вицепрезидент на Асоциацията – «Просветната дейност на Асоциацията на българите в Украйна».

По време на работата на секциите с интересни изказвания се включиха Наталия Бузиян – методист в Одеския институт за усъвършенстване на учителите, директорите Мария Пинти (Городнее, Болградско) и Валерий Минковский (Одеса), учителите по български език Наталия Кара и Виолета Пеева (Болград), Таисия Денева (Нова Ивановка, Арцизко), Иван Гайдаржи (Городнее, Болградско), Петър Масленков (Петростал, Тарутинско), Оксана Димитриева (Голица, Болградско).

Българистите обсъдиха актуални теми по проблематиката на българския език, а също така по запазването на традициите и обичаите на българите в Украйна. Правейки равносметка на конференцията, методистът Наталия Бузиян и самите участници отбелязоха важността на проведената конференция и откроиха нови насоки в обучението по български език в средните общообразователни училища с български състав ученици.

УЧАСТНИЦИТЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДУКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПОЛИЛИНГВАЛНА СРЕДА» СПОДЕЛЯТ МНЕНИЕ

Оксана Илиева-Димитриева – учител по български език, с. Голица, Болградско:

- Работя в с. Голица като учител по български език и литература от 1999 г. Висше образование получих в РБългария, гр.Русе и моята специалност е предучилищно (начално) обучение. Но поради липсата на учител по български език в училището, започнах да преподавам в горните класове.

Още когато бях ученичка на Виноградненското училище, ние учехме български език факултативно и го посещавахме с голям интерес.

От 1999 г. български език въведен като предмет, а след 2 години е въведен час и по литература. В момента български език се изучава 2 часа седмично от 1 клас до 9 клас, само в 3 клас - 1,5 часа, според новата програма, и по 3 часа в 10 и 11 клас български език и литература . Децата много обичат този предмет, изучават културата, обичаите, традициите и литературата. Понеже съм българка и се гордея с това искам да предам това и на децата, мисля че успявам това да правя. Има много деца, които кандидатстват в България. За съжаление нямаме в училището час по история на България. Не бива един българин да не знае историята си.

Искам да изразя благодарност на Асоциацията на българите в Украйна, защото те винаги много топло ни посрещат и поддържат. Поразена съм от този труд, който върши Асоциацията и лично Антон Киссе , който с голяма грижа успява да отдели време на всеки българин. Техният труд е неоценим.

Ние имаме нужда от провеждане на такива конференции. Тук имаме добра възможност да се срещем с голямо количество учители и да споделим нашите проблеми, да обсъдим работата ни. Психолозите ни разтовариха от ежедневието и ние се обогатихме с толкова полезна информация и положителни емоции.

Благодаря на организаторите на тази конференция и им желая успехи.

Степан Иванов - учител по български език, с. Виноградовка, Арцизко :

- Аз съм учител по български език и литература и моят педагогически стаж наброява 31 години. От 1978 г. преподавам и съм един от най-първите учители по български език и литература в Украйна. От конференцията съм удовлетворен, защото тук чух такива неща, като проблем на междукултурно образование. Отдавна очаквах да има някакво разрешение на този проблем. Тази среща ще даде тласък за по-нататъшната ни работа в училището. Българският език е интересен като предмет на учениците, но разбира се, добре е да има повече часове. Благодаря на Асоциацията на българите в Украйна и лично на Антон Киссе, които се сгрижат за развитието на българското в Украйна.

Мария Пинти – директор на Чийшийското училище, Болградско:

- Искам да изразя голяма благодарност на всички организатори, на Асоциацията на българите в Украйна и лично на Антон Киссе, за тази среща на учителите по български език. Те наистина много ни поддържат и помагат да решават много вълнуващи ни въпроси. Дано всеки да може да оцени това, което се прави за нас.

Сега все повече хора изявяват желание да учат български език и между другото в това количество все повече попада селската елита. Задачата на нашето училище е да развиваме обучението на български език и да преминем на държавен език с паралелно изучване на руски език, то дава много. И резултатите от олимпиадите показват, че децата дават добър резултат не само по български, руски и украински език, но и по други предмети.

Чебанова Мария, завеждаща на Болградски районен методкабинет:

- Първо, искам да изразя благодарност за организацията на това мероприятие.

Аз съм компетентен човек в този въпрос и мога да кажа, че в Болградски район е най-добро положението на обучението по български език. В училищата български език се изучава предметно, а в 10-11 клас и българска литература. Предметът се изучава от 1 до 11 клас, което дава право да бъде записан в дипломата с оценка.

Благодаря на Асоциацията на българите в Украйна, на Антон Киссе и Светлана Драгнева, за помощта, с която ни поддържат и отделят голямо внимание на този въпрос.

Темата на конференцията показа, че това е актуален въпрос в днешното образование.

Мария Кофова - учител по български език, с. Кулевча, Саратско:

- В нашето училище отдавна се преподава български език. Сега в училището имаме 1 час седмично от 1 до 11 клас и факултативно в 9 и 10 клас. Децата с удоволствие изучават български език и култура, няма никакви препятствия, само, че не стигат часовете, бих искала да са повече. Често провеждаме извънкласни меропряития, които децата много харесват. Аз смятам, че не само задължителната система трябва да я има, за да можем на практика да покажем традициите и обичаите, които можем да получим от нашите баби.

Давам на децата и практически задания, да събират материали от народния фолклор, защото това е нещо, което ще остане. Събраните материали ги пазим в етнографската стая на нашето училище. Имаме изложби от реферати на учениците и често ги ползваме.

Връзката с Асоциацията на българите в Украйна е много важна, защото черпим много опит и информация. Много често се обръщаме към тях и усещаме поддръжка и помощ.

Всяка среща с колеги ни подпомага, ние правим обмен, научаваме нещо ново, за да го използваме в нашата работа. Изразявам голяма благодарност на организаторите на тази конференция, защото науката и практиката трябва да са заедно.

Валентина Кичук - учител по български език, с. Виноградовка, Тарутинско:

- Преподавам български език от 5 до 11 клас, в началните класове имаме друг учител. До 9 клас се учи по 2 часа седмично, а в 10-11 клас – 3 часа седмично. Искам да кажа, че в училищата от нашия район български език се преподава на високо ниво. Децата с удоволствие и с голям ентусиазъм го изучават. Искам да благодаря Асоциацията на българите в Украйна от името на всички ученици, които през тази есен имаха възможност да посетят България. Сега това е стимул за другите ученици да подобряват своето обучение и да имат също такава възможност да посетят прародината си.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

:

бумажные пакеты в казахстане