replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА ПОСЕТИ НИКОЛАЕВСКА ОБЛАСТ

ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА ПОСЕТИ НИКОЛАЕВСКА ОБЛАСТ

На 11 и 12 май 2010 г. посланик Димитър Владимиров осъществи посещение в Николаевска област, където проведе редица срещи с местните власти, представители на българската диаспора и директори на водещи областни предприятия.


На среща с г-н Генадий Николенко, първи заместник-председател на Николаевската областна държавна администрация, беше обсъден въпросът за перспективи за развитие на двустранното регионално сътрудничеството. През 2005 г. между Николаевската областна държавна администрация и Плевенска област бе сключена Рамкова спогодба за търговско-икономическото, научно-техническото и културното сътрудничество. В рамките на реализацията на тази Спогодба, г-н Николенко информира, че на ръководството на Плевенска област е изпратена покана за участие в мероприятия на Николаевската областна държавна администрация през 2010 г.

Г-н Геннадий Николенко предаде на българската страна инвестиционните предложения на Николаевската областна държавна администрация и отбеляза, че областта е заинтересувана от развитието на различни форми на взаимноизгодно сътрудничество – реализация на съвместни инвестиционни проекти в такива отрасли като корабостроене, машиностроене, производството и обработка на селскостопанската продукция, лека промишленост; използване на научно-техническия потенциал, развитие на връзките в областта на културата, образованието, спорта, туризма.

Г-н Д. Владимиров подчерта, че двустранните отношения на Република България с Украйна са традиционно добри и България е отворена за по-динамичен и по-активен диалог с Украйна, а сходството на стратегическите цели за интегриране в европейските и сътрудничество с евроатлантическите структури разширява базата на двустранните отношения.

На срещата също така бяха обсъдени въпроси за финансирането на българските културни центрове в с. Терновка, място на компактно поселение на българи, както и въпроси, свързани с установяване на сътрудничество между корабостроителни компании на Украйна и България, обмен на делегации, визов режим за граждани на Украйна и др.

Посланик Владимиров проведе също така среща със заместник-кметовете на гр. Николаев г-жа Раиса Вдовиченко и г-жа Татяна Яблоновская. Г-жа Яблоновская изрази готовност за осъществяване на регионално сътрудничество както в областта на туризма, така и в други важни за двете страни области. Бяха обсъдени въпроси за разпределянето на градския бюджет, инвестициите, обсъдени бяха проблеми, свързани с българската диаспора, в това число финансирането на българските културни центрове, Музея на българската култура, увеличаването на часове по български език в училището № 16 в с. Терновка, където се преподава български език.

На среща с директора на Черноморския корабостроителен завод г-н Дмитрий Мордовенко бяха обсъдени перспективите за развитие на сътрудничество между най-големите корабостроителни предприятия на Република България и Украйна. Посланик Владимиров изрази желание за установяване на по-тясно регионално сътрудничество в Черноморския регион. Г-н Мордовенко изрази готовност да посети корабостроителните предприятия на Република България за обсъждане на различни форми на сътрудничество между предприятията.

В хода на своето посещение в Николаевска област, посланик Д. Владимиров разговаря и с г-н Денис Жело, председател на Николаевския областен съюз на българските младежи.

Г-н Димитър Владимиров посети Тeрновския български културен център „София” и Музея на българската култура и обичаи в с. Терновка. Българският посланик заяви своята подкрепа за Съюза на българските младежи в дейността му по развитието на българския език и култура в Украйна. На среща с представители на общинските власти, г-н Владимиров повдигна въпроса за частичното финансиране от общинския бюджет на Музея на българската култура и обичаи, както и увеличаването на часовете за изучаване на български език в Tерновското средното училище № 16.

: