replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ТАВРИЯ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ТАВРИЯ

Добър ден, скъпи сънародници! Казвам се Елена Вербило (Божкова). Живея в едно малко приморско градче – гр. Приморск, Запорожка област, където през зимата живота върви бавно, а хората, загрижени в делника, общуват все по-малко. Затова не мога да не споделя с вас своята радост за това, че, както и мнозина българи в Приморск, имам сега място, където сърцето започва да тупти по-силно и душата разцъфтява, като се чуе българска родна реч, където няма място за равнодушие, а има нови истински приятели. Това място е нашето Приморско градско българско дружество «Събор», асоцииран член на Асоциацията на бїлгарите в Украйна. Дружеството ни се създаде съсем скоро, но вече много направихме. Най-важното, че успяхме да обеденим много българи от нашия град, които искат да запазят българското в сърцата си и да предадат тази любов на своите деца. «Колко много сме вече!!!»-помислих си аз, когато видях пълна зала българи, дошли да участват в празника, който подготвихме с актива на дружеството. Тържеството бе посветено на 14 февруари.

Тази година този ден обедени не само няколко празни ка , но и няколко култури и дори цивилизации. На т ози ден започна новата година според Китайския календар. Христианската църква в този ден отбелязва успението на св.Константин-Кирил Славянобългарски, на св.Валентин и св.Трифон. Тази година денят съвпадна   и с Деня за прошка - Сирни Заговезни. Всичко това отбелязахме в сценария за празника , който подготвихме заедно с Донка Николова – преподовател по български език в Приморския украино-български лицей. Но централното място зае най-обичаният празник на всички български мъже – Триф о новден. Наш а та основна цел бе да разкажем, как традиционно се празнува Триф о новден в Б ългария, какви обреди се правят, какво се готви и как протича празника. Направихме малка театрализация, в която участваха мъжете лозари. Те с нови вълнени торби и бъклица вино отидоха до нашето имправизирано лозе, произнесоха благословията, прекръстиха се, отрязоха от три главини по три пръчки, отново се пр е кръстиха, поляха с донесеното вино лозите. Сега вече всеки от присъстващите знае как се прави ритуал «зарязване». С ролята на лозарите чудесно се справиха Олег Мераджи, Виктор Лясковски, Руслан Саламатин, Иван Волков и Васил Кара. След това по традиция трябваше да изберем «цар на лозарите». Решихме да проведем дегустацията на вината, произведени през 2009 година и чието вино спечели първата награда, той ще стане «Цар». В дегустаци ат а взеха участие седем винопроизводител и от Приморск. Всеки, който пожела, можа да опита от вината и да отбележи мнението си. Най-много симпатии спечели виното на Андрей Райков. Той с голяма отговорност и гордост прие короната на Царя, след което свитата му го занесе на ръце до мястото му на масата. «Царя т »   почерпи със своето вино лозарите, после гостите и поведе ритуалното Зарезанско или т.н.Трифонско хоро. Андрей е участник в колектив а любители на български те хора «Фолклорна магия» и затова лесно се справи с тази задача. Царя т произнес е благословията и покани всички на богата трапеза. На нашето тържество присъстваше и гост от Симферопол - Петър Петков , замес т ник председател на Кримското републиканско българско дружество «Паисий Хилендарски». Той поздрави всички присъстващи, разказа как се празнува Триф о новден в Крим и подари   на присъстващите няколко песни под акомпонемент на Цветан Цонев. С ответни музикални поздрави се включи Натал и я Саламатина, която изпълни няколко песни за Трифоновден.

След това последва време за прошка. «Прости и да ти е простено!» - т ака българите се обръща т един към друг на Сирни Заговезни. П од звуците на песента «Прошка» на Георги Цонев « Прошки » си поискаха и получиха прошка и всички присъстващи на празника .

Голям интерес пред извика обичаят «Хамкане». Той е запазен в някои краища на България и се провежда също в деня за прошка сред н ай-малките членове на фамилията . Ние проведохме обичая с мъжете , разделени в две групи. Всеки от учас т ниците се стрем еше да хапне люлеещото се варено яйце направо с уста. Процес ът се превърна   в шумна и забавна игра. Спечелиха двама Ивановци – Дянков и Волков, на които под аплодисменти пожелахме да са   най-късметливите през годината.

С това нашия сценарий бе преключил, но още дълго никой не бързаше да си ходи, защото вслушвайки се в гласа на нашата история и нашите традиции , всички ние у сетихме с душата   всичо най-българското, което ни отличава от останалите народи, което ни обедени и направи качествено   по-други. Вярвам, че това важно чувство ще ни помогне да направим много за възраждане то на българщината в Таврия, в нас самите и в децата ни.

: